7 nguyên tắc vàng chinh phục tiếng Anh

7 nguyên tắc vàng chinh phục tiếng Anh

 

1. Learn English via English

 Học tiếng Anh bằng chính tiếng Anh.

2. Don’t study grammar

Không học ngữ pháp

3. Listen, listen and listen

Nghe, nghe, và nghe

4. Learn words in phrases, sentences

Học từ vựng theo cụm từ, học câu có chứa từ đó.

5. Memorize a word in an understandable context only by listening, seeing (writing) more than 30 times.

Nhớ 1 từ trong 1 hoàn cảnh hoàn toàn hiểu được – chỉ bằng cách nghe, nhìn thấy (viết) trên 30 lần

6. Learn deeply (repetition and distinction)

Học sâu (lặp lại nhiều lần và phân biệt)

7. Learn Real English

Học tiếng Anh của người bản ngữ sử dụng hằng ngày: có nhiều thành ngữ, tiếng lóng…

7 nguyên tắc vàng chinh phục tiếng Anh

Lớp học tiếng anh giao tiếp tại E4P

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

Hãy gọi cho chúng tôi 0966.965.638 hoặc để chúng tôi gọi lại cho bạn

 Học tại E4P Học theo yêu cầu Học tại doanh nghiệp